QUI ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

  • Qui định thanh toán:

1/ Đối với khách nội thành Hà Nội : Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên cửa hàng sản xuất. Và thanh toán 50% còn lại sau khi nhận hàng ( hoặc sau khi lắp đặt) từ Bên Công Ty.

2/ Đối với khách ngoài Hà Nội  (Khách Tỉnh): Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên Công Ty bắt đầu sản xuất. Và thanh toán 50% còn lại sau khi Bên cửa hàng đã sản xuất xong.

** Chi phí vận chuyển do bên khách hàng tự thanh toán.

 

  • Hình thức thanh toán:
  • Chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

Ngân Hàng ACB - pgd Hồ Tùng Mậu- Cầu Giấy- HN

Tên tài khoản: Phan Văn Viện

Số tài khoản VNĐ:  208 742 589

  • Thanh toán bằng tiền mặt : Trong bất kể tình huống nào, khi nhân viên của Bên cửa hàng thu tiền mặt của Bên Khách Hàng thì nhân viên của Bên  cửa hàng phải xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy giới thiệu đến thu tiền có đóng dấu của Cửa hàng, trong thời hạn có hiệu lực.

+ Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe bản gốc của nhân viên đã nêu trong Giấy giới thiệu;

+  Phiếu thu phải có đóng dấu của Bên cửa hàng.

+ Bên Khách Hàng ký đầy đủ 2 liên, giữ lại 1 liên. Nhân viên thu tiền Bên cửa hàng có trách nhiệm nộp lại 1 liên có chữ ký của Bên Khách Hàng và xác nhận ngày nộp tiền về Bên Cửa hàng.

Trong trường hợp người thu tiền của Bên Cửa hàng không cung cấp đủ các giấy tờ mà khách hàng vẫn thanh toán, Bên Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thất thoát (nếu có)

Tin tức liên quan